ZGZG zlikwidowane

0

Zgodnie z zapowiedziami wójta oraz większością głosów Rady Gminy Ornontowice z końcem czerwca br. Zakład Gospodarki Zasobami Gminy został zlikwidowany.

Zgodnie z zapewnieniem Urzędu Gminy wszystkie należności, zobowiązania i obowiązki przejął po likwidacji ZGZG Urząd Gminy Ornontowice. Dla mieszkańców ważny jest fakt, iż
wszystkie należności od dnia 01.07.2019 r. należy wpłacać na następujący nr konta Urzędu Gminy Ornontowice: 50 8454 1053 2001 0011 0695 0001 (dotyczy opłat czynszowych).
Uwaga! Konto to nie dotyczy opłat za odbiór odpadów komunalnych!

Konto ZGZG zostało zlikwidowane z dniem 28.06.2019 r.

Zostaw komentarz