Biznes

Wystawienie faktury proforma

W ostatnich latach bardzo dużą popularnością cieszy faktura proforma kiedy wystawić fakturę VAT wyjaśnimy w tym artykule. Należy pamiętać, że w prawie finansowym faktura proforma nie ma żadnej konkretnej definicji.

Zastosowanie faktury proforma

Można śmiało powiedzieć, że większość przedsiębiorców spotkało się z tym szczególnym rodzajem dokumentu. W tym artykule odpowiemy na pytanie, czy fakturę proforma można płacić split payment. Faktura proforma to w rzeczywistości dokument finansowy, który wystawiany jest jedynie dla czystej formalności. Można go najczęściej spotkać w formie wezwania do zapłaty lub w charakterze załącznika do oferty handlowej. Wiele osób nie ma jednak pojęcia, kiedy wystawić fakturę do proformy, a także czym się charakteryzuje. Można też łatwo pomylić fakturę VAT z fakturą proforma, ponieważ obydwa dokumenty są do siebie bardzo podobne. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że elementy, które powinna posiadać faktura proforma są również wymagane na prawidłowo wystawionej fakturze VAT. Wśród najważniejszych elementów można wymienić numery NIP/PESEL, datę wystawienia, dane stron transakcji, adresy oraz nazwy firm. Faktura proforma powinna też jasno określać ogólną kwotę należności, termin płatności, sposób odbioru oraz nazwę przedmiotu transakcji. Warto dodać, że do zapłaty podatku VAT nie obliguje nas jeszcze wystawienie faktury proforma. Nie trzeba się o nic martwić, ponieważ taka faktura nie powoduje żadnych konsekwencji podatkowych. Nie ma możliwości opłacenia faktury proforma metodą split payment. Wynika to z faktu, że tego rodzaju faktura to nie jest dowód zawarcia transakcji. Jednocześnie faktura proforma nie może być zakwalifikowana jako klasyczna faktura, jeżeli weźmiemy pod uwagę przepisy ustawy VAT.

Obowiązek podatkowy

Głównym celem faktury proforma jest oczywiście potwierdzenie akceptacji transakcji przez kontrahenta, tak samo jak kwoty do zapłaty. Jednak nie jest to żaden dowód operacji gospodarczych, czyli między innymi dokonanej sprzedaży. Na portalach internetowych odwiedzanych przez przedsiębiorców można bez większego problemu znaleźć wzór faktury proforma. Należy pamiętać, że tylko faktura VAT jest podstawą rozliczenia z Urzędem Skarbowym. Dokumentem sprzedaży towaru jest właśnie faktura VAT. Dokładnie w chwili wystawienia faktury VAT powstaje obowiązek podatkowy. Warto dodać, że faktura VAT jest wystawiana zazwyczaj w dwóch egzemplarzach. W przypadku nieuczciwego kontrahenta będziesz mógł dochodzić swoich praw na drodze sądowej, jeśli będziesz posiadać prawidłowo wystawioną fakturę VAT. Rozliczenie podatku VAT również jest możliwe na tej samej podstawie. Faktura proforma ma jedynie charakter informacyjny, ale nie rodzi obowiązku podatkowego. Na fakturze VAT nie jest już wymagany dopisek „Faktura VAT”, przedstawione zalety i wady – faktura vat marża.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.