Nieruchomości

Sprzedaż mieszkania. Kiedy trzeba zapłacić podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości?

Sprzedanie nieruchomości, na przykład mieszkania, może wiązać się z koniecznością zapłaty podatku dochodowego. Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego obowiązku podatkowego, jednak nie zawsze trzeba go realizować. Kiedy należy zapłacić podatek od sprzedaży nieruchomości? Jak go uniknąć?

Podatek od sprzedaży nieruchomości – jaką ma wysokość?

Według zapisów Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wysokość podatku dochodowego naliczanego przy sprzedaży nieruchomości wynosi 19% dochodu, czyli zarobku na transakcji.

Jeżeli zatem właściciel mieszkania sprzeda je z zyskiem, wówczas podatek od sprzedaży nieruchomości może być naliczony. Gdy na transakcji poniósł stratę, wtedy podatek nie jest doliczany.

Kiedy należy zapłacić podatek od sprzedaży nieruchomości?

Zgodnie z Ustawą podatek od sprzedaży mieszkania oraz innych nieruchomości naliczany jest wtedy, gdy transakcja będzie miała miejsce przed upływem 5 lat podatkowych od jej zakupu.

Lata podatkowe liczone są inaczej niż lata kalendarzowe. Nalicza się je od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano transakcji. Przykładowo, mieszkanie kupione w 2019 roku można sprzedać bez podatku w 2025 roku.

Jak uniknąć podatku od sprzedaży nieruchomości?

Podatku od sprzedaży według biuro nieruchomości Katowice nie trzeba płacić wtedy, gdy transakcja przyniesie straty, a także po upływie 5 lat od zakupu nieruchomości.

Dodatkowo podatek od sprzedaży mieszkania lub innej nieruchomości nie zostanie naliczony, gdy transakcja odbędzie się przed upływem wymaganych 5 lat, lecz uzyskana kwota zostanie przez sprzedającego przeznaczona na realizację własnych celów mieszkaniowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.