prawo

Piecza zastępcza – na czym polega? Definicja i rodzaje

Aby dziecko mogło wychowywać się w sprzyjających warunkach, czasami konieczne jest wykorzystanie pieczy zastępczej. Na czym dokładnie polega piecza zastępcza? Jakie jej rodzaje są wyróżnianie? Co obejmuje prawo nieletnich.

Czym jest piecza zastępcza?

Co to jest piecza zastępcza nad dzieckiem – definicja w przepisach wskazuje, że jest ona rodzajem pieczy sprawowanej nad dzieckiem w sytuacji, gdy jego rodzice biologiczni nie mogą zapewnić mu wychowania i opieki.

Piecza zastępcza ma zatem zastosowanie w sytuacji, gdy z różnych przyczyn dziecko nie może wychowywać się w rodzinie biologicznej.

Podstawą przekazania dziecka do pieczy zastępczej jest decyzja sądu, natomiast zdarzają się sytuacje, gdy możliwe jest zastosowanie pieczy zastępczej bez wcześniejszego wyroku, na wniosek lub po uzyskaniu zgody rodziców.

Najczęściej stosowana jest tymczasowa piecza zastępcza, czyli dziecko umieszczane jest w niej na określony czas, aby mogło po pewnym czasie powrócić do biologicznej rodziny.

Rodzaje pieczy zastępczej

Wyróżnia się kilka typów pieczy zastępczej:

1. Rodzina zastępcza
W kwestii jak piecza zastępcza a rodzina zastępcza funkcję rodziny zastępczej mogą spełniać spokrewniona rodzina zastępcza, na przykład dziadkowe lub rodzeństwo, rodzina zastępcza niezawodowa albo zawodowa.

Rodzina zastępcza zawodowa może również odgrywać rolę pogotowia rodzinnego i może ona być rodziną zawodową specjalistyczną, która zajmuje się pieczą zastępczą nad dziećmi szczególnych potrzeb.

2. Rodzinny dom dziecka
Jest ona rodzajem pieczy zastępczej, która odbywa się w przystosowanym do tego celu domu rodzinnym.

3. Piecza instytucjonalna
Zastępcza piecza instytucjonalna odbywa się w przystosowanych do tego celu instytucjach. Zaliczane są do nich głównie placówki opiekuńczo-wychowawcze, interwencyjne ośrodki preadopcyjne oraz regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.