Orzeskie Centrum Możliwości rozpoczyna działalność od kwietnia

0

Dziś (29 marca) rano prace wykończeniowe przy budynku OSP w centrum miasta jeszcze trwały… Urząd Miejski musi bardzo ufać swoim wykonawcom, gdyż już od najbliższego poniedziałku (1.04.2019r.) swoje progi ma otworzyć Orzeskie Centrum Możliwości. A co to w ogóle takiego?

Termin otwarcia OCM był kilkakrotnie przesuwany, ale w końcu można chyba powiedzieć, że się udało. Znajdująca się w części budynku należącego do OSP Orzesze placówka już od kwietnia będzie pełnić dwojaki charakter:

Przystań dla młodych
Celem tego projektu będzie zwiększenie kompetencji opiekuńczych rodzin wieloproblemowych. Dzieci oraz młodzież będą mogły rozwijać swoje zainteresowania i postawę twórczą. Wśród planowanych zajęć przewiduje się m.in. pracę z rodziną dziecka, coaching rodzicielski czy trening zastępowania agresji, tak by jak najlepiej przygotować młode osoby do samodzielnej egzystencji i wzmocnić kompetencje wychowawcze ich faktycznych opiekunów.

Punkt Aktywności Społeczno-Zawodowej
W tym projekcie podejmowane działania będą skupiać się na szeroko pojętym przeciwdziałaniu bezrobociu ze szczególnym wskazaniem na osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Piętnastu liderów będzie inicjować lokalne działania w formie warsztatów, samopomocy, wolontariatu, czy zajęć integrujących grupy. Ponadto przewidziane jest stworzenie ścieżki aktywizacji społeczno – edukacyjno –zawodowej obejmującej warsztaty aktywizacyjne, konsultacje psychologiczne, pośrednictwo pracy oraz staże. Powyższe zadania będą realizowane przez organizacje pozarządowe. Koszt całej inwestycji to 1 400 000 zł, z czego miasto pozyskało dofinansowania w łącznej kwocie 1 200 000 zł.

Zostaw komentarz