Ornontowice -relacja ze spotkania wójta z mieszkańcami

0
726

Wczoraj, 13 marca w sali ARTerii Centrum Kultury i Promocji odbyło się drugie spotkanie wójta Marcina Kotyczki z mieszkańcami. Tematem przewodnim były zmiany w budżecie Gminy Ornontowice na 2019 rok. Jak zwykle nie zabrakło również pytań mieszkańców.

Na początku wójt przedstawił najważniejsze zmiany w budżecie na 2019 rok. Zmniejszeniu uległy wydatki na takie pozycje jak:
-PBW i budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ -949 700 zł;
-projektowanie rozbudowy i przebudowy odcinków sieci wodociągowych -15 000 zł;
-modernizacja budynku Urzędu Gminy -355 300 zł;
-projektowanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej -10 000 zł;
-urządzenie ciśnieniowe WUKO -40 000 zł;
-budowa oświetlenia ul. Klonowej -50 000 zł.

Zmiany dotyczące zwiększenia wydatków przedstawiają się następująco:
-PBW budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice -150 000 zł;
-budowa odcinka sieci wodociągowej przy ul. Bujakowskiej w rejonie nr 25 -118 000 zł;
-PBW sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej przy ul. Polnej -50 000 zł;
-przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Ornontowice -700 000 zł;
-wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Zwycięstwa -500 000 zł;
-modernizacja dróg gminnych (było 350 000 zł, dodano 250 000 zł) -600 000 zł;
-budowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Bujakowskiej (odwodnienie sięgacza drogowe w rejonie posesji 31-35) -102 000 zł.

Remonty dróg
Następnie ubiegając pytania mieszkańców odnośnie remontów dróg gminnych i budowy sięgaczy wójt wymienił zadania, które będą realizowane w pierwszej kolejności. Odnośnie dróg są to ulice Marzankowice, Polna, Jasna, niektóre elementy ul. Kolejowej, Klonowa, Solarnia i Okrężna. Nowe sięgacze pojawią się na ul. Grabowej, Orzeskiej, Bujakowskiej, Leśnej, Zamkowej, Kolejowej, Zwycięstwa, Solarnia, Lipowej oraz Tartacznej.
Przy tym temacie warto również wspomnieć o planowanej na ten rok inwestycji odnośnie wymiany chodnika przy ul. Zwycięstwa (stary odcinek, którego nie dokończono w ubiegłym roku). Co prawda ul. Zwycięstwa jest drogą powiatową jednak gmina zrealizuje to zadanie sama za 500 000 zł. „Zrobimy to bez pomocy powiatu, tak jak chcemy”–skomentował wójt. Wójt poINFOrmował również o planowanym na ten rok remoncie powiatowej ul. Chudowskiej (do przejazdu kolejowego).
Gmina wystosowała także pismo do Powiatowego Zarządu Dróg ws. zmian w działaniu czterech sygnalizacji świetlnych na terenie Ornontowic.

Pytania mieszkańców
Kilku mieszkańców zwróciło uwagę na rozstrzygnięcie programu „Słoneczna gmina”, a raczej jego brak. W odpowiedzi pracownik Wydziału Rozwoju i Inwestycji poINFOrmował, że to nie gmina rozstrzyga konkurs, a jego organizator, czyli Urząd Marszałkowski. Rozstrzygnięcie było już kilkakrotnie przekładane, a aktualny termin to marzec 2019 r.
Jak to na każdym spotkaniu bywa pojawił się również temat funkcjonowania PSZOK. Jeden z mieszkańców wyraził swoje uwagi w tej sprawie. Wójt zapowiedział, że do pół roku czasu zrobi z tym porządek. Przy okazji śmieci ornontowicki włodarz po raz kolejny przypomniał, że prawdopodobnie jeszcze w tym roku mieszkańców czeka podwyżka za wywóz odpadów, która planowana jest na 17 zł od osoby segregującej (obecnie jest 15 zł). Mieszkańcy pytali również o kontrole domowych palenisk. Te –zgodnie z odpowiedzią wójta odbywają się i będą się odbywać nadal.Z pozostałych spraw zwrócono również uwagę na „huczące” pasy na jezdni przy ul. Zamkowej, stan Potoku Ornontowickiego, ścieżki rowerowe oraz działanie gminnego oświetlenia. Podobnie jak na poprzednim spotkaniu wójt nie chciał komentować działań poprzedniej kadencji. „Nie będę się wypowiadał, co do poprzednich władz. Chcę z Wami rozmawiać o teraźniejszości i przyszłości” –kwitował Marcin Kotyczka.

Na koniec głos ws. projektowanej nitki ciepłociągu, która miałby prowadzić z kopalni, obok stacji paliw „Crab”, ul. Klasztorną, pod nasypem do ul. Słonecznej zabrał Przewodniczący Rady Gminy Ornontowice Henryk Nieużyła.  Zgodnie z jego relacją zadnie to na 99% nie zostanie zrealizowane, a powodem są głównie względy finansowe. Przewodnicy jasno przedstawił zgromadzonym argumenty przemawiające za nieopłacalnością tej inwestycji.

Na spotkaniu obecnych było ok. czterdziestu mieszkańców, w tym dziewięciu radnych.Kolejne w czerwcu.

Zostaw komentarz