Ornontowice: PGNiG chce pozyskiwać gaz z metanu – odwierty badawcze będą trwały pół roku.

0

Na terenie gminy Ornontowice, na przełomie września i października 2019 r. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo rozpocznie prace wiertnicze przy otworze badawczym Orzesze-1.

Celem planowanych prac jest zdobycie informacji geologicznej, a także rozpoznanie potencjału produkcyjnego metanu z pokładów węgla oraz tzw. gazu ziemnego zamkniętego. 

Projekt realizowany jest przez PGNiG we współpracy badawczej z Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym. 

Lokalizacja prac PGNiG

Prace zlokalizowane są na gruntach leśnych w odległości ok. 150 m od drogi powiatowej. Powierzchnia placu wiertni wraz z drogą leśną wynosi 1,73 ha. W rejonie prowadzonych prac brak jest chronionych obszarów przyrodniczych czy stref ochrony wód.

Teren prac zlokalizowany jest w południowo-zachodniej części gminy tj. jadąc drogą powiatową – ul. Zamkową w kierunku Dębieńska, w lesie po lewej stronie.

Dojazd do miejsca prac PGNiG został zaplanowany z trasy A1 drogą powiatową przez teren gminy Czerwionka-Leszczyny oraz drogą leśną.

Jak długo potrwają prace prowadzone na zlecenie PGNiG?

Na początku września 2019 r. zakończono prace przygotowawcze na placu wiertni. Wiercenie otworu Orzesze-1 rozpocznie sięnatomiast na przełomie września i października.PGNiG zakłada, że prace wiertniczełącznie z planowanymi testami potrwają ok. pół roku. Planowana głębokość otworu Orzesze-1 to 4500 m. Po ich zakończeniu urządzenie wiertnicze zostanie zdemontowane. Prace wiertnicze na zlecenie PGNiG będzie prowadziła spółka EXALO Drilling SA.

W jaki sposób prowadzone są wiercenia i co oznaczają dla mieszkańców gminy?

Prace wiertnicze mogą powodować pewne tymczasowe niedogodności, takie jak odgłosy urządzeń, wzmożony ruch samochodowy, czy nocne oświetlenie placu wiertniczego. Przepisy i specyfika prowadzonych operacji wymaga prowadzenia prac w systemie całodobowym. Otaczający plac wiertniczy las będzie jednak stanowić naturalną barierę chroniąca przed hałasem.

W jaki sposób jest gwarantowane bezpieczeństwo?

W związku z prowadzonymi pracami mieszkańcy gminy mogą czuć się bezpiecznie – dotyczy to zarówno ich samych, jak i środowiska naturalnego. Polskie przepisy prawa i wszelkie procedury regulujące prace związane z poszukiwaniami i eksploatacją złóż węglowodorów stanowią bardzo rozbudowany system zabezpieczeń w celu ochrony środowiska. 

PGNiG przeprasza za ewentualne przejściowe niedogodności związane z prowadzonymi pracami i liczy na wyrozumiałość mieszkańców.

– Materiał informacyjny PGNiG. Fot. PGNiG.

Zostaw komentarz