Nowy komendant KPP Mikołów

0

1 sierpnia br. siedzibie Śląskiej Policji odbyła się uroczystość wręczenia rozkazu o powierzeniu obowiązków na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Mikołowie oraz awansu na wyższy stopień oficerski.

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztof Justyński wręczył dotychczasowemu Pierwszemu Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Zabrzu nadkom. Dariuszowi Klimczakowi rozkaz personalny o powierzeniu obowiązków na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Mikołowie od dnia 01 sierpnia 2019 roku.

Uroczystość była również okazją do wręczenia listów gratulacyjnych i nagród pieniężnych policjantom z Wydziałów Kryminalnych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej. Wyróżnienia przyznane przez Komendanta Głównego Policji w uznaniu profesjonalizmu, zaangażowania i zdecydowania w działaniu podczas realizacji sprawy kryminalnej, policjanci odebrali z rąk Szefa śląskiego garnizonu.

INFO: KPP Mikołów

Zostaw komentarz