Inne

Niezapłacona faktura – co dalej? Zobacz, co możesz zrobić

Zdarza się, że klient lub kontrahent pomimo otrzymania faktury nie opłaca jej w terminie. Co można wtedy zrobić? Sprawdź, jak postępować wtedy, gdy faktura nie zostanie zapłacona!

Konsekwencje niezapłaconej faktury

Faktura VAT jest dokumentem, który potwierdza dokonanie transakcji. Jest również dowodem księgowym, który wprowadzany jest przez przedsiębiorcę do ksiąg. Na jej podstawie może on rozliczać również swoje podatki z Urzędem Skarbowym.

Niestety zdarza się, że w faktura VAT nie jest opłacana przez klienta lub kontrahenta. Możemy sięgnać rad na niezależny portal informacyjny. Zdarza się, że przyczyną może być zapomnienie o jej opłaceniu, ale też odmowa zapłaty faktury czy sytuacja, w której odbiorca dokumentu jest niewypłacalny. Oczywiście, zdarzają się również przestępstwa polegające na wyłudzeniu towarów czy usług i nieopłaceniu faktury.

Dla wystawcy faktury taka sytuacja może być bardzo dużym problemem, zwłaszcza wtedy, gdy transakcja opiewała na wysoką sumę. Może ona wywołać zakłócenia w płynności finansowej firmy, a nawet sprawić, że będzie ona zagrożona bankructwem.

Co może zrobić wystawca nieopłaconej faktury?

Wystawca faktury, która nie została opłacona w terminie, może skorzystać z różnych sposobów na odzyskanie pieniędzy od dłużnika. Również musi on pamiętać o formalnościach związanych z wystawioną fakturą. Niezapłacona faktura co dalej?

1. Kontakt z dłużnikiem
W pierwszej kolejności warto skontaktować się z dłużnikiem, aby przypomnieć mu o fakturze. Gdy została ona nieumyślnie pominięta, wtedy jej odbiorca często od razu ją opłacić.

2. Wysłanie monitu
Gdy faktura nie została zapłacona, wtedy warto wysłać do dłużnika monit – wezwanie do zapłaty ze wskazaniem terminu, do którego powinna być ona wniesiona.

3. Proces sądowy i egzekucja komornicza
Jeżeli monit przekazany do dłużnika nie przyniósł skutków, wtedy wierzyciel może zdecydować się na skierowanie sprawy do sądu. Gdy wygra, wówczas może zwrócić się do komornika, który przeprowadzi egzekucję komorniczą, by odzyskać pieniądze.

4. Wprowadzenie dłużnika do rejestru długów
Dobrym rozwiązaniem może być również wprowadzenie dłużnika do rejestru dłużników, czyli do bazy, która zawiera informacje o nierzetelnych podmiotach. Aby wprowadzić dłużnika do rejestru, konieczne jest spełnienie określonych wymagań, między innymi wysokości długu.

5. Ulga za złe długi
Często ponoszoną kwestią jest też faktury niezapłacone w terminie a VAT. Dzięki uldze za złe długi możliwe jest odzyskanie kwoty podatku w przypadku nieopłaconej faktury.

Jak zapobiegać niezapłaceniu faktury przez odbiorcę?

Przedsiębiorca może zastosować różne metody, które pozwalają na zmniejszenie ryzyka nieopłacenia faktury przez kontrahentów i klientów.

1. Pieczęć windykacyjna
Przybijana na fakturze zmniejsza ryzyko jej nieopłacenia. Można wykupić ją w firmie windykacyjnej.

2. Faktoring pełny
Dzięki niemu można zredukować ryzyko nieopłaconych faktur przez kontrahentów w stanie niewypłacalności. Faktoring ten łączy ze sobą finansowanie faktur wraz z ubezpieczeniem należności.

3. Kontrola kontrahentów
W bazach dłużników, w internecie, co pozwoli na sprawdzenie, czy konkretny kontrahent jest godny zaufania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.