Biznes

Nieudana restrukturyzacja – co dalej?

Dzięki restrukturyzacji firma może znów zacząć przynosić zyski. Zdarza się jednak, że nie przynosi ona oczekiwanych rezultatów, a firma zaczyna zmierzać wtedy ku upadłości.

Kiedy prowadzi się restrukturyzację?

Co to jest restrukturyzacja? Restrukturyzacją określa się wszelakie działania, które prowadzone są przez przedsiębiorców niewypłacalnych i zagrożonych niewypłacalnością, aby poprawić wyniki finansowe i podnieść wartość firmy.

Postępowania restrukturyzacyjne prowadzone są w sytuacji, gdy firma zaczyna mieć coraz większe finansowe kłopoty – nie ma środków do regulowania zobowiązań, jej długi narastają.

Na skutek postępowania restrukturyzacyjnego firma może oddalić ryzyko upadłości przez poprawę swoich wyników oraz zawarcie układu razem ze swoimi wierzycielami, by dalej prowadzić działalność.

Co wtedy, gdy restrukturyzacja się nie powiedzie?

Zdarza się, że postępowanie restrukturyzacyjne nie daje oczekiwanych efektów, czyli firma dalej się zadłuża. Wówczas może ogłosić upadłość.

Upadłość pozwala firmie na uregulowanie jej zobowiązań wobec dłużników z masy upadłościowej. W tym celu konieczne jest pozostawanie w stanie niewypłacalności przez co najmniej 3 miesiące i złożenie wniosku o upadłość do sądu.

Bankructwo firmy w Katowicach i co dalej? Po jej ogłoszeniu majątek firmy wchodzi w skład masy upadłościowej, którą zarządza syndyk. Z niej regulowane są zobowiązania.

Zdarza się też, że w ramach postępowania upadłościowego firma może znów rozpocząć swoją działalność przez zawarcie układu naprawczego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.