prawo

Kim jest kierownik budowy i jak można nim zostać?

Budowa domu, biurowca czy innego obiektu wymaga koordynacji pracy wielu specjalistów, od architektów i projektantów, przez ekipy budowlane, aż po inżynierów i kierowników. Jedną z najważniejszych ról w tym procesie odgrywa kierownik budowy, który odpowiada za właściwe przebieganie prac, nadzorowanie pracowników, zapewnienie bezpieczeństwa i przestrzeganie przepisów. Kim on jest? Czym dokładnie się zajmuje? Kto może pracować jako kierownik budowy? Artykuł został napisany przy współpracy z serwisem uprawnienia-budowlane.pl.

Kierownik budowy – kto to jest?

Kierownikiem budowy jest osoba, która posiada odpowiednie przygotowanie do kierowania robotami budowlanymi. Zajmuje się on prowadzeniem różnych czynności na placu budowy związanych z budową, rozbudową, nadbudową i obudową obiektów budowlanych.

Uznawany jest on za najważniejszą osobę na placu budowy, która dba o to, aby wszystkie roboty odbywały się zgodnie z przepisami, projektem budowlanym oraz obowiązującymi normami.

Czym zajmuje się kierownik budowy?

W zawodzie jak kierownik budowy zakres obowiązków obejmuje między innymi:
– Przejęcie od inwestora placu budowy,
– Zabezpieczenie placu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami, urządzeniami i innymi elementami,
– Sporządzanie dokumentów dotyczących budowy,
– Koordynacja robót budowlanych,
– Kontrolowanie jakości prowadzonych prac,
– Dbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy na placu budowy,
– Wstrzymywanie prac w określonych sytuacjach, na przykład przy stwierdzeniu zagrożenia,
– Prowadzenie zadań umieszczonych w dzienniku budowy.

Jak rozpocząć pracę jako kierownik budowy?

Do pracy jako kierownik budowy konieczne jest posiadanie odpowiedniego przygotowania. Jak zostać kierownikiem budowy?

Do pracy jako kierownik budowy trzeba posiadać właściwe wykształcenie – średnie albo wyższe uzyskane na studiach w kierunku budowlanym albo architektonicznym. Następnie należy odbyć praktykę zawodową odbywającą się na terenie budowy.

Również konieczne jest posiadanie uprawnień. Jakie uprawnienia musi mieć kierownik budowy? Mogą być to uprawnienia w jednej ze specjalności techniczno-budowlanych, które zostały wskazane w Prawie budowlanym. Może on wtedy sprawować swoje zadania w zakresie posiadanych uprawnień w danej specjalności.

Wobec tego tylko osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie, praktykę oraz uprawnienia może pracować jako kierownik budowy.

Zarobki kierownika budowy

Zarobki kierownika budowy w Polsce mogą się różnić w zależności od regionu kraju, doświadczenia, zakresu obowiązków oraz wielu innych czynników. Średnia pensja kierownika budowy w Polsce wynosi około 8 000 zł brutto miesięcznie.a

Jednakże warto pamiętać, że zarobki te mogą być znacznie wyższe w przypadku bardziej doświadczonych i wysoko wykwalifikowanych specjalistów, a także w zależności od rozmiaru i złożoności projektu budowlanego, którym zarządza kierownik budowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.