Usługi

Kiedy można ogłosić upadłość firmy? Poznaj 2 kluczowe przesłanki

Ogłoszenie upadłości firmy jest często najlepszym rozwiązaniem, gdy nie można już wyjść na finansową prostą. W takiej sytuacji, aby rozpocząć postępowanie upadłościowe, konieczne jest spełnienie 2 podstawowych warunków.

Upadłość firmy – kiedy jest możliwa?

Aby mogło dojść do upadłości firmy, musi ona spełnić właściwe wymogi oraz złożyć wniosek do sądu rejonowego. Na tej podstawie sąd rozpoczyna postępowanie upadłościowe, którego zasadniczym celem jest łatwiejsze uregulowanie zobowiązań przedsiębiorstwa.

Aby postępowanie upadłościowe było możliwe, firma musi spełnić 2 główne warunki. Kiedy można ogłosić upadłość przedsiębiorcy?

1. Niewypłacalność firmy

Pierwszym warunkiem, jaki musi być spełniony do ogłoszenia upadłości firmy, jest jej niewypłacalność. Termin ten odnosi się do braku możliwości terminowego regulowania powstałych zobowiązań, na przykład faktur, podatków, składek.

Uznaje się, że firma jest niewypłacalna wtedy, gdy jej problemy z regulowaniem zobowiązań mają charakter stały przez co najmniej 3 miesiące. Zatem przejściowe trudności finansowe nie mogą być podstawą do rozpoczęcia procedury.

2. Co najmniej dwóch wierzycieli

Drugą przesłanką, która jest ważna w kontekście ogłoszenia upadłości firmy, jest posiadanie co najmniej dwóch wierzycieli.

Firmom, które chciałyby rozpocząć postępowanie upadłościowe, swoje usługi świadczą kancelarie specjalizujące się w prawie upadłościowym. Wówczas mogą one przeanalizować aktualną sytuację firmy, przygotować wniosek o ogłoszenie upadłości oraz reprezentować firmę podczas postępowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.