Biznes

Czym jest faktoring cichy (tajny)? Kiedy warto z niego korzystać?

Firmy faktoringowe zapewniają wsparcie swoim klientom w prowadzeniu działalności przez finansowanie faktur. Ich usługi mogą być prowadzone w różnych formach, również jako faktoring cichy, określany też jako tajny. Co warto wiedzieć na temat tego faktoringu?

Faktoring cichy a jawny – czym się różnią?

Usługi, jakie oferuje firma faktoringowa, mogą być prowadzone w dwóch wariantach – jako jawne lub jako ciche. Warto więc poznać, czym dokładnie różnią się one między sobą przed skorzystaniem z usług faktoringowych.

Faktoring jawny jest najczęściej wybieraną formą faktoringu, która obejmuje cesję wierzytelności, czyli dochodzi wtedy do przeniesienia praw własności na firmę faktoringową. Jest o tym informowany również kontrahent, a dane na ten temat umieszczane są na fakturze.

Z kolei wtedy, gdy wybierany jest faktoring cichy, również określany jako tajny lub bez cesji, wtedy kontrahent nie jest informowany o tym, że używane są usługi firmy faktoringowej. Chociaż faktoring tajny jest zgodny z prawem, to jednak często wzbudza on wątpliwości natury etycznej, ponieważ usługa ta jest wtedy ukrywana przed odbiorcą faktury.

Kiedy warto zdecydować się na faktoring tajny?

Najczęściej faktoring tajny, cichy używany jest w sytuacji, gdy odbiorca faktury nie wyraża zgodę na cesję wierzytelności. Z drugiej strony z tego powodu może być on niebezpieczny, ponieważ może on prowadzić do konfliktów pomiędzy stronami – wystawcą i odbiorcą faktury.

W przypadku faktoringu cichego nie stosuje się wtedy maksymalnej przejrzystości zasad współpracy między kontrahentami, ponieważ jeden z nich nie informuje drugiego o tym, że w transakcji uczestniczy też firma faktoringowa. To może powodować problemy wizerunkowe, a nawet prowadzić do zerwania współpracy.

Z drugiej strony skorzystanie z faktoringu cichego może poprawić bezpieczeństwo wystawcy faktury, ponieważ wtedy może on otrzymać należności od razu. Zwykle firmy faktoringowe wypłacają je w ciągu 24 godzin w wysokości nawet do 90% kwoty widniejącej na fakturze. Pomaga to zatem w utrzymaniu płynności finansowej, gdy przedsiębiorca może być narażony na niewypłacalność.

Gdzie skorzystać z faktoringu?

Usługi faktoringowe są obecnie oferowane przez wiele firm działających na polskim rynku. Wiele z nich oferuje również faktoring cichy.

Przed zdecydowaniem się na skorzystanie z usług faktoringowych zawsze warto zastanowić się, jaką firmę wybrać, aby współpraca z nią była w pełni udana.

Najlepiej porównać oferty, by podpisać umowę z taką firmą faktoringową, która posiada duże doświadczenie w swojej branży i może zapewnić kompleksową i fachową obsługę. Warto też zwrócić uwagę na koszty faktoringu, które w przypadku faktoringu tajnego mogą być wyższe od jawnego. Fachową pomoc można uzyskać od ekspertów z efaktor.com.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.