Biznes

Co daje upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to dla wielu osób możliwość rozpoczęcia nowego etapu w życiu, który będzie pozbawiony zadłużenia. Życie wśród nieustannie dzwoniących wierzycieli jest bardzo wyczerpujące psychicznie zarówno dla samego dłużnika, jak i jego całej rodziny. Zatem co daje upadłość konsumencka i kto może z niej skorzystać?

Upadłość konsumencka – czym jest?

Ogłoszenie bankructwa, upadłości konsumenckiej jest równoznaczne z pozbyciem się wszelkich długów i wierzycieli wciąż próbujących na różne sposoby odzyskać swoje należności. Zalety upadłości konsumenckiej dostrzega każdy, kto powoli przestaje sobie radzić z narastającym stresem oraz piramidą finansową, która z dnia na dzień zwiększa kwotę zadłużenia.

Decydując się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej osoba zadłużona musi jedynie złożyć stosowne dokumenty i czekać na ogłoszenie wyroku przez sąd. Jeśli chodzi o koszty postępowania, to na początek dłużnik musi uiścić opłatę sądową w wysokości trzydziestu złotych, a dalsze koszty postępowania pokrywane są przez pewien czas z funduszów Skarbu Państwa. W przypadku gdy dłużnik nie posiada żadnego majątku, który mógłby pokryć dalsze postępowania sądowe, to kwota ta zostanie również umorzona i nie będzie obowiązku w przyszłości jej zwracania.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Tak naprawdę upadłość konsumencką może ogłosić niemal każdy. Wniosek do sądu musi zostać złożony zarówno przez dłużnika, jak i wierzyciela. Wyjątki dotyczą jedynie osób, których zadłużenie jest krótsze niż okres trzech miesięcy lub gdy w ciągu ostatnich dziesięciu lat dłużnik ogłosił już upadłość konsumencką, a zadłużenie zostało już umorzone.

Warto także wspomnieć, że jeśli w trakcie postępowania sąd uzna, że działania dłużnika były celowe, to może odmówić ogłoszenia upadłości. Co za tym idzie, plan na spłatę zadłużenia, czy też wierzycieli zostanie odrzucony. W takim przypadku dłużnik sam musi uregulować swoje zadłużenie w terminie możliwie jak najszybszym. Na szczęście takie sytuacje nie zdarzają się często.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.