Życie

  • Życie

    Msza trydencka a posoborowa -różnice

    Istotą poniższego artykułu nie jest nakreślenie różnic pomiędzy tym, czym jest Msza Święta Trydencka, a Eucharystia posoborowa. Niemniej różnice te – zwłaszcza podnoszone przez tradycjonalistów – są zarzewiem wielu konfliktów w łonie Kościoła. Dzielące różnice Istotą obecnego konfliktu pomiędzy tradycjonalistami a modernistami nie jest wcale uwypuklenie atutów Mszy Trydenckiej jako takiej lecz raczej… działanie na niekorzyść Kościoła. Nietrudno bowiem odnieść wrażenie, że dla tradycjonalistów Vaticanum Secundum było zaprzeczeniem istoty wspólnoty katolickiej. Widać to zwłaszcza na przykładzie niektórych nurtów w Kościele, dla których papież Pius XII był ostatnim, „prawdziwym” papieżem w historii wspólnoty chrześcijańskiej (lefebryści). Jak reagować? Czy walka z powyższym zjawiskiem ma w ogóle sens? Otóż nie, gdyż jedynym sensownym…