• Usługi

    Kiedy można ogłosić upadłość firmy? Poznaj 2 kluczowe przesłanki

    Ogłoszenie upadłości firmy jest często najlepszym rozwiązaniem, gdy nie można już wyjść na finansową prostą. W takiej sytuacji, aby rozpocząć postępowanie upadłościowe, konieczne jest spełnienie 2 podstawowych warunków. Upadłość firmy – kiedy jest możliwa? Aby mogło dojść do upadłości firmy, musi ona spełnić właściwe wymogi oraz złożyć wniosek do sądu rejonowego. Na tej podstawie sąd rozpoczyna postępowanie upadłościowe, którego zasadniczym celem jest łatwiejsze uregulowanie zobowiązań przedsiębiorstwa. Aby postępowanie upadłościowe było możliwe, firma musi spełnić 2 główne warunki. Kiedy można ogłosić upadłość przedsiębiorcy? 1. Niewypłacalność firmy Pierwszym warunkiem, jaki musi być spełniony do ogłoszenia upadłości firmy, jest jej niewypłacalność. Termin ten odnosi się do braku możliwości terminowego regulowania powstałych zobowiązań, na przykład…