29 sierpnia – jakie tematy podczas XI Sesji Rady Miejskiej Orzesze?

0

W czwartek, 29 sierpnia o godz. 14:30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego odbędzie się XI Sesja Rady Miejskiej Orzesze. Jakie tematy poruszą orzescy włodarze?

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji

 • stwierdzenie prawomocności
 • wskazanie protokolanta
 • powołanie Komisji Uchwał i Wniosków

2. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad

3. Przegłosowanie zgłoszonych i nieuwzględnionych poprawek do protokołu z X Sesji Rady Miejskiej

4. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym

5. Podjęcie Uchwał w sprawie :

 • rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Orzesze
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze
 • zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2019 rok
 • zmiany uchwały dotyczącej wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Dofinansowanie żłobkowe” dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3
 • ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Orzeszu
 • zmiany uchwały dotyczącej regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, a także wysokość nagród
 • wzniesienia pomnika w postaci kamiennego obelisku wraz z tablicą pamiątkową
 • zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

6. Sprawozdania z działalności Komisji działających przy Radzie Miejskiej za I półrocze 2019 roku

7. Wolne głosy

8. Zamknięcie Sesji

Transmisje będzie można śledzić na żywo klikając w TEN link.

Zostaw komentarz