Kanalizacja, remonty dróg, smog i sprawy bieżące –relacja ze spotkania z mieszkańcami w Zawiści

0
154

Wczoraj, 21 marca o godzinie 18:00 w SP 6 w Zawiści odbyło się spotkanie z mieszkańcami, na które sołtys i radny Rady Miejskiej Orzesze Stanisław Wycisło zaprosił włodarzy powiatu mikołowskiego w osobach starosty Mirosława Dużego, jego zastępcy Tadeusza Marszolika oraz burmistrza Mirosława Blaskiego (ten pojawił się bez zastępcy). Czego mogli dowiedzieć się uczestnicy?

Powiat, czyli „stara śpiewka
Spotkanie rozpoczęła „stara śpiewka” Mirosława Dużego i Tadeusza Marszolika. Powiat jest biedny, powiat dużo robi, ale zwykły mieszkaniec tego nie widzi, no i jeszcze „My wiemy jak rządzić, tylko nie mamy pieniędzy” –to już słyszeliśmy. Ten kto śledził styczniowe obrady sesji Rady Miejskiej Orzesze i Rady Gminy Ornontowice, podczas których gościli przedstawiciele powiatu mógł spokojnie przewidzieć następne zdanie mówiących, którzy jak mantrę wszędzie powtarzają to samo…
Starosta po raz kolejny zwrócił uwagę na problemy finansowe powiatu związane ze szkolnictwem (od września br. do szkół ponadpodstawowych uda się dwa razy większa liczba uczniów) oraz służbą zdrowia.
Przy okazji powiatu mieszkańcy zapytali o Ośrodek Zdrowia w Zawiści. Wicestarosta uspokoił, że powiat w żadnym wypadku nie chce sprzedać obiektu i nie zrobi nic bez opinii sołtysa w tej sprawie. „Jak w każdym przypadku, tak i tutaj potrzeby są wielkie, a środków mało” –podsumował Tadeusz Marszolik.  

Remonty dróg
Z kolei wicestarosta ponownie przedstawił plany remontu dróg powiatowych. W tym roku orzeszanie doczekają się wreszcie przebudowy ul. Żorskiej na odcinku od ul. Stalmacha do ul. Lipowej. Tzw. „Żorska w lesie” kosztować będzie 6 mln zł z czego 1 mln dołoży Miasto Orzesze. Wicestarosta przypomniał również o potężnym, wartym ok. 40 mln zł projekcie przebudowy ciągu dróg ul. Pszczyńskiej, Tyskiej i Rybnickiej (łącznie prawie 6 km), który podzielony jest na pięć etapów. Zgodnie ze słowami Tadeusza Marszolika być może cześć z nich uda się zrealizować w tej kadencji, a resztę w następnej. Bieżących, małych napraw doczeka się również ul. Łąkowa.

Ze strony mieszkańców nie zabrakło  głosów INFOrmujących o fatalnym ich zdaniem wykonaniu wymiany warstwy ścieralnej na ul. Mikołowskiej, niebezpiecznego zjazdu z ul. Mikołowskiej na ul. Dworcową i ul. Odrodzenia. Wspomniano także o kwestii oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Mikołowskiej. „Czy musi dojść do tragedii, żeby ktoś, coś wreszcie z tym zrobił?” -skwitował zaniepokojony przedstawiciel Rady Rodziców.

Co do dróg gminnych burmistrz poINFOrmował, że już niebawem przedstawi radnym listę ulic do remontu i wzorem lat ubiegłych, to właśnie oni wybiorą które naprawy będą w tym roku realizowane. Ponadto w odpowiedzi na postulat przyszłych mieszkańców, którzy budują swoje domy na ul. Zacisze i de facto nie mogą dojechać do posesji przez błoto burmistrz zapowiedział, że zwróci radnym szczególną uwagę na temat remontów ulic gruntowych.  

Oczyszczalnia i kanalizacja
Najbardziej ożywiona dyskusja dotyczyła kwestii dokończenia kanalizacji w Zawiści. Według burmistrza 80% mieszkańców tego sołectwa posiada kanalizację i póki miasto nie wybuduje nowej oczyszczalni ścieków nie będzie żadnych nowych podłączeń. Burmistrz zwrócił uwagę, że mieszkańcy Zawiści i tak są w komfortowej sytuacji, gdyż w niektórych rejonach miasta kanalizacji nie ma w ogóle. Przetarg na budowę oczyszczalni ma być ogłoszony do dwóch miesięcy, a sama budowa ma potrwać dwa lata. Dodatkowo dla Zawiści pojawiła się realna szansa  przyłączenia do gazociągu. Wydawać by się mogło, że na sali obecne było chyba te 20% nieprzyłączonych do kanalizacji mieszkańców, gdyż pytania w tej sprawie powtarzały się wielokrotnie. Mieszkańcy zapytali również kiedy mogą się rozpocząć prace projektowania nowych przyłączeń do kanalizacji. Zdaniem burmistrza można to zrobić już za rok, jednak fizyczne podłączenia (w wariancie optymistycznym) nastąpią dopiero za około 4 lata.

Smog
W kwestii smogu burmistrz powiedział wreszcie wprost, że jest przeciwnikiem „Uchwały antysmogowej”. Według niego mieszkańcy zniechęceni zawiłościami programu „Czyste powietrze” znacznie chętniej korzystają z miejskich dofinansowań do wymiany kotłów na klasę 5, co powoduje duże korki w wypłatach. Dla niego i dla miejskiego budżetu oznacza to jedynie problem. „Dostaliśmy uchwałę i zero wsparcia. Jako samorządy musimy sobie radzić z tym sami” –podsumował. Wspomniał również o cyklicznych kontrolach domowych palenisk, które na terenie miasta wyrywkowo przeprowadza straż miejska. Do kontroli mieszkańcy mieli zastrzeżenia, gdyż ich zdaniem kontrolujący INFOrmują kontrolowanych wprost, kto zlecił kontrolę. Według nich takie sytuacje rodzą tylko niepotrzebne sąsiedzkie konflikty.
Na odpowiedzi mieszkańców co do ubiegłorocznego konkursu dotyczącego instalacji fotowoltaicznych „Słoneczna gmina” burmistrz odpowiedział, że to jego organizator, czyli Urząd Marszałkowski rozstrzyga konkurs. Decyzja ta była już kilkakrotnie przesuwana, a najnowszy termin to marzec 2019 r.

Sprawy bieżące
Z pozostałych spraw poruszono m.in. unijne dotacje. Jeden z mieszkańców zapytał na jakie cele Urząd Miasta planuje pozyskać unijne dofinansowanie na najbliższe lata. W odpowiedzi burmistrz wyraził swoje ubolewanie, że mieszkańcy chyba nie czytają miejskiej strony internetowej i gazety, gdyż praktycznie każda inwestycja jest z „czegoś” dofinansowana.
Pytano także o podział tutejszej klasy pierwszej, na który burmistrz nie wyraził zgody podczas bieżącego roku szkolnego. Decyzja o podziale od przyszłego roku szkolnego zostanie przez niego podjęta w okresie wakacyjnym.
Jedna z mieszkanek zasygnalizowała uciążliwość sąsiedztwa Domu Socjalnego przy ul. Cegielnianej, na co orzeski włodarz odpowiedział: „chciałbym, aby ten budynek zniknął z powierzchni ziemi”.
Z Sali dobiegło również pytanie o oświatę: „Czy nasi nauczyciele wezmą udział w strajku?” –zapytała mieszkanka. „Nie wyobrażam sobie takie sytuacji i na pewno nie będę ich do tego namawiał” –odparł burmistrz.
Zwrócono również uwagę na zły stan umocowania słupów telekomunikacyjnych i energetycznych oraz zanieczyszczenie rowów melioracyjnych.

Mirosław Blaski poINFOrmował także o wchodzącej w życie od maja br. podwyżce opłat za wywóz odpadów (dla zdeklarowanych osób segregujących z 15 na 18 zł/mc) oraz swojej wizji utworzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej, która miałaby dowozić wszystkich mieszkańców do planowanego punktu przesiadkowego przy dworcu głównym PKP w centrum miasta.

Spotkanie trwało ponad dwie godziny, a udział w nim wzięło ponad 80 osób.

Zostaw komentarz