Dyżury radnych Rady Gminy Ornontowice

0
157

INFOrmujemy, że oprócz stałego dyżuru Przewodniczącego Rady Gminy, który odbywa się w każdą środę w godzinach od 16.00 do 17.00 w biurze nr 316 (Urząd Gminy Ornontowice, II piętro), w kwietniu rozpoczynają swoje dyżury również poszczególni radni.

10 kwietnia w godzinach 16:00-17:00 dyżurował będzie radny Sebastian Spyra, a 17 kwietnia w tych samych godzinach dyżur będzie pełnić radna Katarzyna Walczak.

Dodatkowych INFOrmacji udziela Biuro Rady Gminy, tel. 32 3306221.

Zostaw komentarz