• prawo

    Piecza zastępcza – na czym polega? Definicja i rodzaje

    Aby dziecko mogło wychowywać się w sprzyjających warunkach, czasami konieczne jest wykorzystanie pieczy zastępczej. Na czym dokładnie polega piecza zastępcza? Jakie jej rodzaje są wyróżnianie? Co obejmuje prawo nieletnich. Czym jest piecza zastępcza? Co to jest piecza zastępcza nad dzieckiem – definicja w przepisach wskazuje, że jest ona rodzajem pieczy sprawowanej nad dzieckiem w sytuacji, gdy jego rodzice biologiczni nie mogą zapewnić mu wychowania i opieki. Piecza zastępcza ma zatem zastosowanie w sytuacji, gdy z różnych przyczyn dziecko nie może wychowywać się w rodzinie biologicznej. Podstawą przekazania dziecka do pieczy zastępczej jest decyzja sądu, natomiast zdarzają się sytuacje, gdy możliwe jest zastosowanie pieczy zastępczej bez wcześniejszego wyroku, na wniosek lub…